Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności terminem „Użytkownik” określona jest osoba korzystająca z serwisu nillkin.pl a „Administrator” – administrator danych osobowych określony poniżej. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administratorem danych jest firma FHU Wista Damian Wilamowski z siedzibą w Gdańsku przy ul Wały Jagiellońskie 80-887, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:583-255-56-85, prowadzącego sklep internetowy nillkin.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z administratorem poprzez formularz kontaktowy oraz  kontakt@nillkin.pl lub +48.583011077.

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane są przetwarzane w sposób należyty i staranny.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

4. Dane Użytkownika otrzymujemy od Ciebie podczas zakładania konta, składania zamówienia, wysyłania zapytań do obsługi sklepu.

5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu:

 •     umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z nillkinpl, w tym dokonywania zakupów i płatności za towary kupione w sklepie;
 •     wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
 •     marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 •     dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 •     przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

6. Dodatkowo jeśli  się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 •     zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www;
 •     organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 •     wysyłania newslettera z ofertami,  czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.


Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować brakiem możliwości realizacji umowy zakupu. Uzyskanie możliwości zakupu Towarów w sklepie nillkin.pl jest możliwe poprzez założenie konta lub bez konta ale w celu realizacji Administrator może wymagać podania następujących danych:

 •     imię;
 •     nazwisko;
 •     numer telefonu komórkowego;
 •     adres kontaktowy (ulica, numer domu/mieszkania, miasto, województwo, kod pocztowy, kraj);
 •     adres E-mail;
 •     numer NIP;
 •     nazwę firmy.


Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne

8. Wszystkie prawa Użytkownika wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz bycia "zapomnianym", Administrator gwarantuje przestrzegać.

Między innymi:

- prawo do wniesienia:              

    sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;
    sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);
    uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów sklepu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych które podlegają przetwarzaniu przez Administratora

- prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

- prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a sklep nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

- prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

- prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych

    jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
    jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
    jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
    jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez kontakt z Administratorem. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Użytkownik ma  prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Dane osobowe Użytkownika udostępniamy firmom z którymi współpracujemy w celu realizacji zakupu dokonanego przez Użytkownika, w szczególności:

- dostawca serwera;

- dostawca poczty elektronicznej;

- firmy kurierskie obsługujące wysyłki zamówień;

- dostawcy rozwiązań płatności elektronicznych.

W celu zapewnienia prawidłowego działania formularzy na stronie homebeer.pl i zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na sklepie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP

10. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
d) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
e) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
f) statystycznych i archiwizacyjnych.
Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych nillkin.pl na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

11. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

12. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 •     sesji Użytkownika,
 •     ostatnio oglądanych produktów,
 •     oddania głosu w ankiecie.